dorothy moore, billy paul, gregory abbott, bill medley